Gabionové ploty a treláže – Praha

Gabionová treláž – Praha, Zličín

Gabiony Praha - realizaci gabionů na akci Siko Praha ve Zličíně jsme vzhledem k harmonogramu výstavby začali realizovat v měsíci lednu. Bohužel počasí nebylo zrovna příznivé a tak si naši zaměstnanci užili své. Největším úskalím byla zmrzlá zemina a s tím související problém, velice špatně zhutnitelné a vyrovnatelné podloží. Díky vysokému pracovnímu nasazení našich zaměstnanců se nakonec vše podařilo stihnout včas a vzhledem k podmínkám při realizaci také ve výtečné kvalitě. Gabionové treláže v tomto případě slouží jako opora pro rostliny, které budou vysázeny uvnitř postavených gabionový košů. Gabionové koše jsou sestaveny ze sítí okatosti 10x10 cm, spojení jednotlivých sítí je za použití gabionových C spon. Koše jsou umístěny na vyrovnaném zhutněném podloží a k zemině jsou přikotveny pomocí speciálních zatloukacích zemních kotev. Tím je zajištěna dostatečná fixace gabionových košů proti převrhnutí ať už nahodilému nebo úmyslné snaze o převrhnutí košů. Tato fixace gabinových košů je znásobena násypem zeminy o mocnosti vrstvy cca 30 cm na ležaté gabionové sítě na dně košů.

 

Gabionový plot – Praha Kunratice

Gabiony - gabionový plot realizovaný v Praze, Kunraticích je postavený z gabionového systému Zenturo a vyplňovaný drceným lomovým kamenivem 63-125 mm. Gabionový plotový systém Zenturo je neokoukaný moderní plotový systém.

 

Gabionový plot – Praha, Dobřichovice

Gabiony Praha - gabion, respektive gabionový plot v Dobřichovicích nedaleko od Prahy slouží jako dělící stěna mezi sousedy bydlícími v dvojdomku. Účelem výstavby tohoto gabionu bylo vytvořit neprůhledné oddělení jednotlivých pozemků tak, aby dělící stěna vypadala moderně, přirozeně a aby se vyznačovala dlouhou životností, bez nutnosti jakékoliv údržby. Posuďte sami, zda se to v tomto případě povedlo.